52M30加速度传感器

2019-05-07 73

规格书下载:点击下载

产品详情:52M30加速度传感器
  52M30系列加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优异动态量程及长期稳定性。产品工作范围从-40℃到121℃,全桥输出。气态微阻尼提供突出的冲击寿命及频响,频响高达7KHz。

类        型: 加速度传感器  
量        程: ±50~±2000g  
精  确  度: ±1% FSO(非线性) 
灵  敏  度: 2~0.15 mV/g 
供电电源: 2~10Vdc  
电气连接: 电缆连接 
工作温度: -40℃~121℃  
特        点: 小尺寸,带屏蔽电缆,金属外壳,硅压阻技术,高量程   
典型应用: 安全碰撞测试,汽车,卡车,娱乐车,高冲击测试,生物力学测试