EGAXT小型粘贴式安装加速度传感器

2020-03-27 34

规格书下载:点击下载

        EGAXT 小型加速度传感器将 0.7(标称)的阻尼比率与可提供 10,000 g 冲击防护的内置过载限位器结合起来。适用于可能会经受严格处理的应用, 或者适用于加速度传感器必须承受高初始过载而低量程测量的应用。


类       型: 单轴
量       程: ±5 ,±10 ,±25 ,±50 ,±100 ,±250 ,±500 ,±1000 ,±2500g
精  确 度: ±1% 
输      出 :   ±50~±250mV/ ±38~±250mV 
供电电源: 15 VDC
工作温度: -40℃ ~ 120℃ 
电气连接: 一体式电缆 
特       点: 微型超量程保护设计,静态响应、临界阻尼,10,000 g 过载自停
典型应用: 
航空,航天 ,机械人,冲击测试