7531A高温三轴加速度传感器

2020-03-27 36

规格书下载:点击下载

        7531A 是一款粘贴安装、三轴电荷式加速度传感器,其工作温度范围可达 +260°C。此加速度计专为高频振动和冲击测量而设计,提供 1.8pC/g 的标称电荷输出及高达 10kHz 的宽带宽。 7531A 传感器采用环形剪切式高温压电陶瓷晶体。


类       型: 三轴 
量       程: ±5000g
精  确  度: ±1% 
灵  敏  度:1.8pC/g 
供电电源: -- 
工作温度: -73260 °C 
电气连接: M3 同轴连接器 
特       点: 全密封,高温,带宽高达 > 10 kHz
典型应用: 
振动和冲击监测,高温应用,实验室测试,高频应用,齿轮箱振动监测