7104A高性能 SS IEPE 加速度传感器

2020-04-06 70

规格书下载:点击下载

        7104A系列为高性能IEPE加速度传感器,工作温度范围宽,从-55℃~125℃。产品测量量程为±50g~±500g。频率响应可达10KHz。7104A采用全密封结构,可通过产品上的螺孔固定安装。


类       型: 单轴 
量       程: ±50, 100, 500, 1000(g)
精  确 度: ±1% 
输       出: ±5VDC 
供电电源: 1830V,210mA 
工作温度: -55℃~125℃ 
电气连接: 10-32 同轴连接器 
特       点: 带宽可达10KHz、通过螺孔安装、全焊接密封、环型剪切、隔离安装表面
典型应用: 
振动&冲击监测/实验室测试/模型应用/高频应用/铁路测试