7100A小型通孔加速度传感器

2020-04-06 27

规格书下载:点击下载

        7100A加速度传感器(Model 7100A Accelerometer)是一款高性能的IEPE加速度传感器,工作温度范围为-55℃~+150℃,7100A加速度计的量程范围为±50g、±500g,频率响应带块可达15kHz。7100A外壳密封,采用标准安装螺丝孔安装形式。


类       型: 单轴 
量       程: ±50, 100, 500(g)
精  确 度: ±1% 
输       出: ±5V 
供电电源: 18~30V 
工作温度: -55℃~150℃ 
电气连接: 10-32 同轴连接器 
特       点: >15kHz的宽带;环形剪切模式晶体;密封;隔离安装表面;可容纳标准安装螺丝
典型应用: 
振动与冲击监测,高温IEPE应用,飞行试验,齿轮箱振动监测,高频率的应用,HUMS