53AF三轴法兰安装型测试加速度传感器

2020-04-09 43

规格书下载:点击下载

        53AF 是一款结构紧凑的小型三轴加速度传感器,专为车辆碰撞测试和道路测试而设计。53AF 加速度传感器配有机械过载限位器,可为严苛应用提供高冲击保护。 这款传感器的量程为 ±50 g 至 ±2,000 g,频率响应高达 5,000 Hz,可轻松安装到测试车辆上难以接触的部位。


类       型: 三轴 
量       程: ±50, 100, 200, 500, 1000, 2000(g)
精  确 度: ±1% 
输       出: ±0.1V 
供电电源: 210Vdc 
工作温度: -20℃~85℃ 
电气连接: 一体式电缆 
特       点: 气态阻尼,机械过载限位器,高冲击保护
典型应用: 
碰撞试验,冲击试验,越野测试,道路试验