40A行人加速度传感器

2020-04-09 266

规格书下载:点击下载

        40A加速度传感器(Model 40A Accelerometer)是一款符合最新SAE J211/J2570(AUG2009)规格设计的小型压阻式加速度计。40A设有内置式机械挡块,阳极氧化铝合金外壳和方便灵活的输出电缆。传感器采用阻尼延长有用的频率范围,并减少了高频振动对传感器共振引起的不利影响。


类       型: 单轴 
量       程: ±25, 100, 250, 500, 1000, 2000(g)
精  确 度: ±1% 
输       出: ±0.15V 
供电电源: 210Vdc 
工作温度: -20℃~+80℃ 
电气连接: 一体式电缆 
特       点: 压阻式DC加速度计,临界阻尼,符合SAE J2570,<10mV的零点偏移
典型应用: 
汽车安全碰撞测试,假人碰撞测试,行人碰撞测试,车辆测试,冲击测试