MS8607-02BA01温度湿度压力传感器

2019-05-06 942

规格书下载:点击下载

产品详情:MS8607-02BA01温度湿度压力传感器

        MS8607是新款三合一数字传感器,集成了压力,温度和湿度三种环境物理量的测量。MS8607适合需要超低功耗、高精度和小型化传感器的应用。传感器的高分辨率和线性度使之成为智能手机/平板电脑、暖通空调、以及气象站等应用中环境和高度监测的理想选择。这款新传感器基于先进的MEMS技术,并受益于MEAS过去十几年来在研发和批量生产传感器模块方面的经验。

        型:绝压
        程:压力,10-2000mBar;相对湿度,0100%相对湿度
    度:±2mBar±3RH ±1 
        出:数字输出
电气连接:贴片
供电电源:1.53.6V
工作温度:-4085 
       点:温湿压一体,数字输出,体积小,精度高
典型应用:智能手机、平板电脑,HVAC应用,气象站,打印机,家用电器、加湿