TS318-1B0814红外温度传感器

2019-05-07 86

规格书下载:点击下载

产品详情:TS318红外温度传感器

        TS318-1B0814热电堆红外温度传感器主要用于非接触式温度测量。基本工作原理是将目标物的热辐射转换成电压输出。

     型: 热电堆传感元件
测量温度范围:视电路,校正及透镜而定 

               -40~300(可拓展至-60~1000
   度:视校正和电路而定
供电电源: -
工作温度: -2085 
电气连接: PC板安装
        点: 814μm滤光
典型应用: 红外测温仪,温度控制,火灾报警,医疗仪器