KMY20M线性磁场传感器

2019-05-06 68

规格书下载:点击下载

产品详情:KMY20M线性磁场传感器
        基于高灵敏度和无磁滞的特性,KMY有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,单轴向的线性磁阻会产生线性输出。

类        型: 磁场测量 
量        程:  -  
精  确  度: <50μV/V(磁滞) 
输        出: 1624mV/V 
供电电源: 12VDC 
工作温度: -40℃+125℃ 
电气连接: 表面贴装 
特        点: 操作简单,使用方便 
典型应用:  磁场强度测量,磁学成像流量计