KMZ20M线性磁场传感器

2019-05-06 530

规格书下载:点击下载

产品详情:KMZ20M线性磁场传感器
        基于高灵敏度和无磁滞的特性,KMZ有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,单轴向的线性磁阻会产生线性输出。

类        型: 磁场测量 
量        程: -  
精  确  度: 4.7mV/V/kA/m 
输        出: 20mV/V 
供电电源: 5VDC 
工作温度: -40℃+125℃ 
电气连接: 表面贴装 
特        点: 操作简单,使用方便 
典型应用: 磁场强度测量,磁学成像流量计