7501A小型通孔电荷模式加速度传感器

2020-04-06 29

规格书下载:点击下载

        7501A加速度传感器为压电型高性能PE加速度传感器,工作温度范围宽,从-73℃~260℃。产品测量量程为±2000g。频率响应可达15KHz。7501A采用全密封钛合金结构,可通过产品上的小孔固定安装。


类       型: 单轴 
量       程: ±2000g
精  确 度: ±1% 
输       出: PE电荷输出 
供电电源: -- 
工作温度: -73℃~ +260℃ 
电气连接: M3 同轴连接器 
特       点: 带宽可达15KHz、通孔安装、环型剪切、隔离安装表面
典型应用: 
振动&冲击监测、高温应用、飞行测试、变速箱振动监测、高频应用