7500A高频电荷式加速度传感器

2020-04-06 30

规格书下载:点击下载

        7500A加速度传感器是一款电荷输出压电加速度传感器,主要用于高频振动和冲击测量。7500A加速度传感器采用环形剪切式压电陶瓷晶体,全密封结构,标准螺钉通孔安装,7500A加速度传感器最高工作温度达到260℃。


类       型: 单轴 
量       程: ±1250, 2000, 3500(g)
精  确 度: ±1% 
输       出: 7pC/g~20pC/g 
供电电源: -- 
工作温度: -73℃~260℃ 
电气连接: 10-32 同轴连接器 
特       点: 高温电荷输出加速度传感器;20pC/g输出,15kHz带宽;通孔安装;全密封
典型应用: 
振动和冲击监控,高温应用,飞行测试,齿轮箱振动监控,高频应用